OFERTA

Pierwsze lata życia to czas kiedy tworzą się najważniejsze dla dziecka relacje. Początkowo stanowią o nich głównie Rodzice i najbliżsi. W wieku przedszkolnym dzieci uczą się nawiązywania relacji z innymi, ważnymi dla nich osobami. Pojawiają się ukochane Panie z przedszkola z którymi można czuć się bezpiecznie nawet wtedy, gdy nie ma obok Mamy i Taty. Nawiązują się relacje między dziećmi, które dostarczają wiele radości i pomysłów na spędzanie czasu.

To relacje są dla nas najważniejsze. Na nich możemy budować dalej i zdobywać nowe umiejętności.

W ramach opłaty stałej zapewniamy:

  • realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego (w wersji poszerzonej)
  • język angielski – 2 razy w tygodniu
  • rytmikę z umuzykalnieniem – 1 raz w tygodniu
  • katechezę- (1 raz w tygodniu)
  • udział w przedstawieniach teatralnych – 1 raz w miesiącu
  • udział w koncertach muzycznych – 1 raz w miesiącu
  • opiekę logopedy
  • grupowe zajęcia z psychologiem (zabawy rozwijające umiejętności emocjonalno- społeczne), wsparcie psychologa dziecięcego dla Rodziców
  • dodatkowe wsparcie zespołu specjalistów pracujących w przedszkolu: pedagodzy specjalny, fizjoterapeuta, neurologopeda

Zajęcia dodatkowe

Oferta zmienia się zgodnie z zainteresowaniami dzieci i potrzebami Rodziców.

Rekrutacja

We wrześniu, każdego roku rozpoczynamy pracę z dziećmi tworząc nową grupę. Rekrutacja do przedszkola odbywa się przez cały rok. Informacji na temat ewentualnych wolnych miejsc w grupach udziela Dyrekcja przedszkola

Adaptacja

W każdym roku prowadzimy zajęcia ogólnorozwijające dla przyszłych przedszkolaków (adaptacyjne). Mają one na celu ułatwienie procesu wejścia w grupę. Zajęcia odbywają się w naszym przedszkolu. Dzieci uczestniczą w zajęciach z Rodzicem.

Organizujemy również

Wyjazdy na wycieczki edukacyjne, np. Park Dinozaurów, Gospodarstwa Agroturystyczne. Wyjeżdżamy również do Teatru Animacji w Poznaniu, kina i innych ciekawych dla dzieci lokalizacji.