O NAS

Nasze przedszkole istnieje od 2005 r. U nas przedszkolaki czują się szczęśliwe i bezpieczne. Dbamy o dobre relacje, szanujemy się wzajemnie, tworzymy ciepłą atmosferę. Umiemy rozumieć dzieci, ich potrzeby i sposób funkcjonowania.

Sprawdzony model edukacji

Działania edukacyjne opieramy o sprawdzone metody dydaktyczne i wychowawcze. Nasi nauczyciele to kadra dobrze przygotowana i doświadczona w pracy z dziećmi. Korzystamy z ciekawych dla dzieci metod pracy rozwijających ich kreatywność:

  • Metoda Dobrego Startu, M. Bogdanowicz
  • Odimienna metoda nauki czytania Ireny Majchrzak
  • System edukacji przez ruch, D. Dziamskiej
  • Czynnościowe nauczanie matematyki oraz kodowanie na dywanie
  • Metoda projektu
  • Zabawy badawcze i doświadczenia
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne i inne twórcze metody rozwijania aktywności ruchowej
  • Pedagogika zabawy „Klanza”
  • Bajkoterapia i techniki relaksacyjne
  • Techniki teatralne i twórczego myślenia

Jednorodne wiekowo grupy

Podobne potrzeby rozwojowe dzieci ułatwiają nawiązywanie przyjaźni i więzi rówieśniczych. Jednorodna grupa wiekowa to lepiej dopasowane działania Nauczycieli. Dzieci z Bajkowej Krainy są świetnie przygotowane do szkoły. Wiemy to, śledząc losy naszych Absolwentów.

Indywidualizacja oddziaływań i dostęp do specjalistów

Zatrudniamy różnych specjalistów do których Rodzice, w razie potrzeby, mają dostęp. Dzięki temu Twoje dziecko otoczone jest większą uwagą. Możemy też bardziej adekwatnie reagować na to czego potrzebuje, bo pracujemy w zespole.

Nasi specjaliści to: neurologopedia, logopeda, psycholodzy, pedagodzy specjalni, fizjoterapeuta.

Uczenie dzieci szacunku do innych. Empatia w działaniu

W niektórych naszych grupach są dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wraz z zespołem specjalistów stwarzamy im warunki do rozwoju. Różnorodne pod względem potrzeb dzieci to obecnie codzienność w systemie edukacji. W Bajkowej Krainie wiemy, jak dobrze organizować pracę w takiej grupie, korzystając ze sprawdzonego modelu Edukacji włączającej. To model z którego korzystają wszyscy w grupie!

Zajęcia dodatkowe

Oferta zmienia się w zależności od potrzeb oraz uzdolnień dzieci zgłaszanych przez Rodziców.

Domowe jedzenie

W naszej kuchni przygotowujemy świeże obiady dla dzieci dopasowane do ich potrzeb.

Posiłki dla dzieci rozłożone są w ciągu dnia, tak aby mogły kształtować właściwe nawyki jedzeniowe.