DLA RODZICA

U podstaw rozwoju przedszkola leżą wymagania Państwa wobec przedszkoli określone w dokumentach wydanych przez MEN. Źródłem planowania naszej pracy są potrzeby i możliwości dzieci oraz oczekiwania rodziców i środowiska lokalnego.

Przedszkole zaspakaja potrzeby dzieci, wspiera ich indywidualny potencjał rozwojowy, rozwija predyspozycje i talenty, dostarcza wiedzy i kształtuje umiejętności niezbędne do podjęcia  nauki w szkole.

Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie, aktywne poszukiwanie i odkrywanie.

Praktyczne umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Kadra przedszkola troszczy się, aby czas spędzony w przedszkolu był dla dzieci „wspaniałą zabawą, a zabawa kształcącym doświadczeniem”

artykuły