Dokumenty

U podstaw rozwoju przedszkola leżą wymagania państwa wobec przedszkoli określone w rozporządzeniu MEN o nadzorze pedagogicznym, koncepcja zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjne podejście do procesu edukacyjno-terapeutycznego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Źródłem planowania są także potrzeby i możliwości dzieci oraz oczekiwania rodziców i środowiska lokalnego.

Przedszkole zaspakaja potrzeby dzieci, wspiera ich indywidualny potencjał rozwojowy, rozwija predyspozycje i talenty. Dostarcza wiedzy i kształtuje umiejętności niezbędne do podjęcia  nauki w szkole. Dzieci nabywają wiedzę poprzez przyswajanie, aktywne poszukiwanie i odkrywanie. Praktyczne umiejętności nabywają w toku działania, są zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Kadra przedszkola troszczy się, aby czas spędzony w przedszkolu był dla dzieci „wspaniałą zabawą, a zabawa kształcącym doświadczeniem”. 

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

Zapraszamy do polubienia naszej strony!

Tam znajdziecie Państwo zdjęcia i najbardziej aktualne relacje z życia naszej przedszkolnej społeczności.https://www.facebook.com/NiepublicznePrzedszkoleBajkowaKraina/

Ostatnio dodana galeria