Nasze przedszkole

„Tam gdzie nie ma dzieci, brakuje NIEBA”

Co nas wyróżnia

Bajkowa Kraina to niepubliczne przedszkole z 15-letnim doświadczeniem. Oferujemy dzieciom przyjazną atmosferę, opiekę troskliwych, kompetentnych i kreatywnych nauczycieli oraz specjalistów: psychologów, logopedów, pedagogów specjalnych. Zapewniamy dzieciom komfortowe warunki do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju, gwarantując przy tym znakomitą zabawę. U nas dzieci czują się szczęśliwe i bezpieczne. Dbamy o dobre relacje, szanujemy się wzajemnie, tworzymy ciepłą atmosferę.

 

Edukacja włączająca

Nasze przedszkole jest placówką realizującą założenia edukacji włączającej. Zapewniamy wszystkim dzieciom – niezależnie od ich poziomu rozwoju psychofizycznego, zdolności i ograniczeń, uwzględniając indywidualne potrzeby – opiekę, wychowanie i edukację  we współpracy z rodzicami i specjalistami, którzy są niezbędni dla realizacji potrzeb dziecka, zwłaszcza specjalnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Rodziców dzieci posiadających specjalne potrzeby edukacyjne zachęcamy do kontaktu.

Prowadzimy edukację i terapię dzieci ze spektrum zaburzeń autyzmu. Pracujemy w oparciu o metody: Stosowana Analiza Zachowania oraz metody wspierające, m.in.: Metodę Dobrego Startu, Program Knillów,elementy systemów komunikacji alternatywnej i wspomagającej, edukację przez ruch, plany aktywności, relacyjne podejście do autyzmu. Rozwijamy umiejętności komunikacyjne za pomocą Metody Krakowskiej oraz AAC. Sposób pracy dobieramy indywidualnie do potrzeb dziecka. Zatrudniamy pedagogów specjalnych, neurologopedów i psychologów. 

Pracujemy z dziećmi z autyzmem od 2008 r. Cały czas udoskonalamy metody naszej pracy szukając najefektywniejszych form wspomagania ich rozwoju.

 

Wdrożyliśmy  innowację programową „Razem w zabawie i nauce- program wychowania przedszkolnego i metodyka pracy dla dzieci z autyzmem”. Innowacja ta powstała z myślą o dzieciach których rozwój przebiega w atypowy sposób, które podobnie jak inne dzieci, podlegają realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Realizatorami programu są nauczyciele – pedagodzy specjalni, psycholog i logopeda – podczas indywidualnych i grupowych zajęć. Organizacja pracy jako innowacja organizacyjna ”Edukacja włączająca z dobrym przewodnikiem -“ innowacyjne wsparcie procesu edukacyjno - terapeutycznego dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” została zarejestrowana przez KO w Poznaniu pod numerem 5361.2.71.2012.

Innowacja polega na zmianie organizacyjnej pracy przedszkola. Zakłada, że dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych mają zapewnione:

-      indywidualne zajęcia rewalidacyjne z pedagogiem specjalnym

-      indywidualne zajęcia terapeutyczne lub zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej np. terapia logopedyczna, terapia psychologiczna, inne ze względu na indywidualne potrzeby.

-      udział dzieci w asyście pedagoga specjalnego na zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez nauczyciela wychowania przedszkolnego (aktywność dziecka w miarę jego indywidualnych możliwości)

-      zajęcia rewalidacyjne w parach lub w małych zespołach (dzieci niepełnosprawne ze swoimi pedagogami)

-      wyjścia na spacer, obserwacje przyrodnicze zgodnie z ramowym rozkładem dnia w integracji z grupą przedszkolną w asyście pedagoga specjalnego

-      udział w zabawach dowolnych w integracji z grupą przedszkolną w asyście pedagoga specjalnego

-      udział w zajęciach TUS (trening umiejętności społecznych)

-      udział w zajęciach sensokulinarnych (zabawy wspomagające integrację sensoryczną dzieci)

Zapraszamy do polubienia naszej strony!

Tam znajdziecie Państwo zdjęcia i najbardziej aktualne relacje z życia naszej przedszkolnej społeczności.https://www.facebook.com/NiepublicznePrzedszkoleBajkowaKraina/

Ostatnio dodana galeria