Rekrutacja

"Chcemy wychować dziecko akceptujące siebie i innych, świadome swoich praw i obowiązków, odpowiedzialne za swoje czyny; gotowe do szukania coraz to nowych rozwiązań oraz radzące sobie z trudnościami;  dziecko pełne empatii, wrażliwe i otwarte na potrzeby innych;ciekawe świata, szanujące tradycje, innych ludzi i świat przyrody.”

Zapraszamy Rodziców, którzy chcieliby dołączyć do naszej bajkowej rodziny do kontaktu z nami.

 

 

 

Ostatnio dodana galeria